Anna har KOL och anvnder syrgas fr att kunna andas. Anna r 82 r och… Anna har KOL och använder syrgas för att kunna andas. Anna är 82 år och säger ofta att det inte är någon idé med någonting eftersom hon snart ska dö. Anna tycker att rökning tillför livskvalitet och bryr sig inte om att hennes sjukdom förvärras av rökning. Hon orkar inte gå ut och i hemmet rör hon sig sakta från fåtöljen till badrummet. Varje gång hemtjänstpersonalen kommer ber hon dem att hjälpa henne ut på balkongen för att röka. Beskriv hur du kan lösa en etisk konflikt genom att använda en resonemangsmodell. Om du vill kan du utgå från följande etiska konflikt:  Health Science Science Nursing BIO 121 Share QuestionEmailCopy link Comments (0)